NAŠI PROJEKTI

Izvajamo projekte, ki ponujajo podporo podjetjem skozi njihove največje poslovne izzive. Ko podjetje raste, naj bi tudi interne poslovne funkcije sledile vedno večjim zahtevam po strokovnem doprinosu, spremembah procesov in novi razporeditvi virov. Povprečno podjetje preživlja vsako fazo razvoja le enkrat, zato so izzivi, ki jih ta faza prinaša, za zaposlene povsem neznano področje. V teh okoliščinah je zato modro povabiti k sodelovanju strokovnjake s potrebnimi izkušnjami in znanjem.

Naši svetovalci lahko ponudijo pomoč v pravem trenutku, pridobijo sodelovanje zaposlenih in ponudijo prenos znanja, ki bo zaposlenim omogočil samostojno pot rasti. Naši svetovalci so specialisti na področjih strateškega trženja, financ, korporativnih pravnih storitev ter poslovne informatike. S svojim znanjem in izkušnjami lahko ponudijo naročnikom pomoč pri premagovanju poslovnih izzivov, tako na nivoju svetovanja in prenosa znanja, kot tudi pri izvedbi potrebnih sprememb.

POSLOVNA RAST

PODPORA INTENZIVNI RASTI

Vsaka sprememba velikosti podjetja prinaša tudi druge neizogibne posledice. Naši svetovalci lahko usmerjajo in podpirajo podjetje skozi zagate v zvezi s financiranjem rasti, prilagajanjem novim tržnim zahtevam, ter ponudijo pravno in IT pomoč, ki podpira novo organizacijsko strukturo.

PREPREČITEV MOREBITNIH SLABITEV

Podjetja, ki poslujejo na nasičenih trgih, se pogosto soočajo s tveganjem, da bodo morala zaradi nepričakovanih motenj na trgu ali sprememb v konkurenčnem okolju skrčiti poslovanje ali se preusmeriti v nov tržni segment. Podpora naših svetovalcev na področju strateškega trženja in financ lahko zagotovi, da se te strateške spremembe izvedejo optimalno in v skladu s cilji podjetja.

KAKO ZAČETI IZ NIČ: ZAGONSKA PODJETJA

Odlična ideja za nov izdelek ali storitev je dober začetek, vendar pa še ne zagotavlja uspeha na trgu ali pa interesa investitorjev. Ne glede na to, kakšni so cilji zagonskega podjetja, mu naši svetovalci s številnimi izkušnjami pomagajo zasnovati uspešen vstop na trg, pridobiti investicijo poslovnih angelov, ali pa se prijaviti na razpis za zagonska podjetja.

POSPEŠEVANJE IN ŠIRITEV

RAZVOJ NOVIH IZDELKOV

Razvoj novih izdelkov ali storitev zahteva uspešno vodenje skozi pasti tržne znamke, trženja, razvoja, pa tudi financ in operativnega upravljanja. Naši strokovnjaki lahko s kombinacijo trženjskih, finančnih in pravnih storitev ponudijo ustrezno kombinacijo znanj, ki lahko pomagajo zasnovati tržno uspešen izdelek.

VSTOPANJE NA NOVA TRŽIŠČA

Naročnikom ponujamo podporo pri oceni potenciala novega tržišča ter oblikovanju najbolj ustrezne vstopne poti, hkrati pa ponujamo tudi finančni in operativni razmislek, ki bo olajšal vstop.

ZDRUŽITVE IN PREVZEMI

Naši svetovalci so strokovnjaki za podporo naročnikom skozi procese združitev ali prevzemov, pa tudi da izvedejo trženjski, operativni in finančni obrat, ki omogoča novemu podjetju, da poveča svojo tržno vrednost.

VEČANJE VREDNOSTI PODJETJA

Osredotočeni smo na rešitve, ki dolgoročno povečajo vrednost podjetja naših naročnikov. Te temeljijo na odstranjevanju ovir na področju trženja, financ, upravljanja in pravnih zadev. Naši projekti praviloma niso kratkoročni, saj ustvarjajo dolgoročne spremembe, ki prinašajo dodano vrednost v naslednjih pet in več letih.

DOSEGANJE FINANČNIH CILJEV

RAST PRIHODKOV

Ko naročnik potrebuje rast prihodkov in okrepitev poslovanja, mu lahko naši trženjski razmisleki s področja upravljanja s tržnimi znamkami pomagajo izbrati najbolj učinkovit pristop za povečanje prodaje in donosnosti, naši pravni in finančni strokovnjaki pa lahko pomagajo odstraniti morebitne ovire.

POVEČANJE UČINKOVITOSTI

Včasih naročnikovo poslovanje ne prinaša več takih donosov, kot nekoč. Za to je lahko več razlogov: strateško trženje in upravljanje s tržno znamko nista usklajena; poslovni procesi lahko ustvarjajo zastoje; morda je pretekli razvoj ustvaril prevelik pritisk na finančni tok. Naši strokovnjaki lahko pomagajo najti razloge za težave in jih pomagajo odpraviti.

IZBOLJŠANJE DONOSNOSTI PRODUKTNEGA PORTFELJA

Produktni portfelj je včasih rezultat naključnih razvojnih dosežkov, ne pa izid strateškega razmisleka. V takih primerih lahko naši strokovnjaki pripravijo poglobljeno analizo donosnosti posameznega in skupin izdelkov, tržnih znamk in izdelčnih skupin. Na ta način lahko nato predlagajo optimizacijo portfelja izdelkov, ki bi lahko prinesla večjo donosnost.

PREPREČITEV NEPOTREBNEGA ODTEKANJA VREDNOSTI

Slabo zamišljene in upravljane pogodbene obveznosti z dobavitelji in kupci, distributerji in drugimi partnerji, lahko omogočajo odtekanje velikih količin denarja iz podjetja. To je redko upoštevana, a pomembna točka uhajanja vrednosti, ki jo lahko nevtraliziramo s skrbnim pregledom in kakovostnim upravljanjem naročnikovih pravnih poslov.