NAŠI STROKOVNJAKI

Dr Anja Stefan

USTANOVITELJICA, DIREKTORICA

Vodja področja Strateški marketing

Anja je izkušena svetovalka s področja strateškega trženja, upravljanja s tržnimi znamkami in razvoja novih izdelkov, ki je v svoji karieri uspešno svetovala tako lokalnim, kot tudi mednarodnim naročnikom različnih velikosti.

Anja je sociologinja z magisterijem iz množičnih komunikacij, njen doktorat pa je s področju trženja in razvoja novih izdelkov, opravljen na Univerzi v Manchestru v Veliki Britaniji. Njena izobrazba ji omogoča globoko razumevanje in poistovetenje s poslovnimi izzivi, človeško naravo ter komunikacijami. Z več kot 25 leti izkušenj na področju trženjskega svetovanja ter neposrednimi izkušnjami pri ustanavljanju in upravljanju z zagonskimi podjetji, ima Anja zelo dobro izhodišče, da razume obe plati: tako poslovne izzive, kot tudi trženjske rešitve, ki jih lahko pomagajo odpraviti.

Irena Dimitrič

USTANOVITELJICA

Vodja področja Korporativne in pravne storitve

Irena je pravnica z diplomo Univerze v Ljubljani z več kot desetimi leti izkušenj tako na področju lokalnega, kot tudi mednarodnega prava. Njene številne izkušnje pri upravljanju odnosov s kupci in dobavitelji, v kombinaciji s poglobljenim poznavanjem tržišča ter korporativnega, delovnega in obligacijskega prava, predstavljajo veliko prednost za naročnike. V svoji karieri je ustanovila in vodila številne interne pravne oddelke ter oddelke za skladnost, danes pa se posveča predvsem temu, da njeni naročniki dosegajo svoje poslovne cilje, rast ter optimizacijo poslovanja. Eden od njenih najpomembnejših ciljev je, da so interesi njenih naročnikov čim bolj zaščiteni skozi celotno obdobje sodelovanja.

Andrej Koprivec, FCCA, CFA

USTANOVITELJ

Vodja področja Strateške finančne in transakcijske storitve

Andrej je finančnik, ki je uspešno vodil skupine za finančno in operativno prestrukturiranje, združitve in prevzeme ter skupine za skrbni pregled. Poleg ostalega ima Andrej tudi dostop do izvrstne mreže strokovnih sodelavcev za prestrukturiranje, nakupe in združitve v avtomobilskem sektorju. Največ izkušenj ima na področju združitev in prevzemov, korporativne strategije, finančnega in operativnega prestrukturiranja, cenitev, pregleda kakovosti sredstev slovenskih bank, revizij, razvoja novih izdelkov in storitev, projektnih financ ter razvoja zagonskih podjetij.

Peter Kumše

Svetovalec na področju Poslovna informatika

Peter je začel svojo kariero kot sistemski inženir, kasneje pa postal uspešen poslovni svetovalec na področju strateškega upravljanja z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT). Ima veliko izkušenj s tehničnega področja, kar vključuje tudi načrtovanje, organizacijo in izvedbo različnih IT rešitev, ki zahtevajo večnivojsko koordinacijo v okviru podjetja in zunanjih dobaviteljev IKT. Njegov pristop k upravljanju z IKT temelji na zadovoljevanju naročnikovih poslovnih potreb: večinoma gre za tehnični izziv, a poglobljeno razumevanje ljudi in poslovnega okolja je bistvenega pomena. Uživa v soočanju z večjimi tehničnimi in varnostnimi izzivi v različnih situacijah in industrijah, vodenju raznolikih ekip ter grajenju varnih in trdnih IKT okolij.