KAKO IZBRATI IME ZA NOVO TRŽNO ZNAMKO?

Če ste razmišljali o tem, da bi v svoj portfelj vključili novo tržno znamko, ste verjetno naleteli na vprašanje izbire imen. Včasih se ime rodi v okviru procesa razvoja novega izdelka ali storitve, običajno pa žal ne.

V takem primeru se boste verjetno znašli pred zagato kako izbrati novo ime.

  1. KORAK: Vzpostavitev ozadja

Ker boste pri izbiri novega imena najverjetneje sodelovali s svojo agencijo, je prav, da jim ponudite izčrpno ozadje, ki bo omogočilo razumevanje znamke in iskanje imena, ki ustreza temu, kar nova znamka predstavlja. To je pravzaprav najbolj zahteven del postopka in če se vam zdi nekoliko preobsežen, lahko za pomoč prosite dobrega svetovalca za trženje ali upravljanje s tržnimi znamkami.

Osnovne informacije bi morale vsebovati:

– Koncept nove tržne znamke in njeno identiteto (kakšna je, kakšne so njene prednosti, komu je namenjena, zakaj bi jo uporabnik želel imeti),

– trge, ki jih boste pokrivali s to blagovno znamko (geografske, demografske in psihografske),

– kateri jeziki se govorijo oziroma dobro razumejo na teh trgih (prvi, drugi in tretji jezik),

– namig o tem, ali menite, da mora ime blagovne znamke biti opisno, aspirativno ali domišljijsko,

– seznam spletnih domen, ki jih želite uporabiti (zato naj bodo za predlagano ime proste).

  1. KORAK: Seznam predlogov

Agencija bo verjetno pripravila seznam predlogov imen, ki ustrezajo navodilom, ki so jih prejeli. Vsem predlaganim imenom je treba priložiti pojasnilo o pomenu in morebitnih asociacijah ter hitro preverjanje ozadja (vključno z morebitnimi negativnimi asociacijami). Prav tako je potrebno preveriti, če so proste spletne domene s predlaganim imenom.

Če želite predlaganim imenom dodati še kakšno dodatno idejo, lahko k razmisleku povabite tudi svoje zaposlene in partnerje. Zelo verjetno vas to ne bo pripeljalo do končne rešitve, toda skupen razmislek pogosto ustvari pogoje za množenje idej, kar lahko pripelje do novih pogledov in prinese zanimive rezultate.

  1. KORAK: Omejitev izbire

Prejšnji koraki vas bodo pripeljali do seznama predlogov. Med njimi izberite nekaj idej, ki se vam zdijo najboljše, ali pa se odločite za absolutno najljubšo, če jo imate.

Na tem mestu morate v končnem izboru temeljiteje preveriti imena. Ali je mogoče predlagana imena registrirati kot tržne znamke? Prav tako je dobro preveriti, ali ima predlagano ime na ciljnih trgih ali znotraj katere od ciljnih skupin kakšno negativno konotacijo.

Včasih koristi tudi, da oblikovalci pripravijo prvo skico logotipa z izbranimi imeni imen. To je lahko v veliko pomoč pri odločanju. Nekatera imena imajo več oblikovalskega potenciala kot druga in to je treba upoštevati, preden sprejmete končno odločitev.

  1. KORAK: Odločitev za novo ime

Razmislek o novem imenu bi moral temeljiti na skladnosti z zahtevami identitete nove tržne znamke, možnostjo registracije in oblikovalskim potencialom. Če niste prepričani in se vam zdi primernih  več predlogov, je potrebno preferenco v okviru ciljne skupine preveriti z raziskavo.

Ko je odločitev za ime vaše nove znamke sprejeta, ga ne pozabite registrirati. Predlagana imena, ki se niso uvrstila v končni izbor, pa je mogoče arhivirati in uporabiti za druge potrebe ali prodati.

Naslednji korak? Oblikovanje celostne grafične podobe.